Καλωσήρθατε στον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας

Σκοπός μας είναι η άριστη λειτουργία της προμήθειας ενέργειας στην Ελλάδα προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή καθώς και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των προμηθευτών ενέργειας.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δυναμική Συνδέσμου

1.468.000

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

που εκπροσωπούν τα μέλη του συνδέσμου μας σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο (Ιανουάριος 2022)

1,40

ΤWh

η συνολική μηνιαία κατανάλωση ρεύματος των πελατών που εκπροσωπούν τα μέλη του συνδέσμου μας (Ιανουάριος 2022)

25,74%

ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

που εκπροσωπούν τα μέλη του Συνδέσμου, σε όρους όγκου δήλωσης φορτίου (Ιανουάριος 2022)

99%

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΕΡΙΟ

που εκπροσωπούν τα μέλη του συνδέσμου μας από την συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου σε όλη την επικράτεια

Σκοποί Συνδέσμου

Η προώθηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την προμήθεια ενέργειας (ηλεκτρισμός-φυσικό αέριο) στους καταναλωτές

Η μελέτη θεμάτων και η διατύπωση προτάσεων που άπτονται της προμήθειας ενέργειας

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η προμήθεια ενέργειας στην ελληνική αγορά, σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού

Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς προμήθειας ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εθνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου.

Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείρισης της ενέργειας

Η συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική/ρυθμιστική διαδικασία που αφορά στην αγορά ενέργειας

Η προώθηση διεθνών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας

Η προώθηση των διαφόρων μορφών ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και των νέων τεχνολογιών που αφορούν στον κλάδο της ενέργειας (ενδεικτικά αναφέροντας, ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας, demand-response κ.α.)