Πρόεδρος

Αναστάσιος Παπαναγιώτου

WATT+VOLT

Ο Αναστάσιος Παπαναγιώτου είναι ο ιδρυτής, Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος της WATT+VOLT. Πριν ιδρύσει την WATT+VOLT είχε ασχοληθεί με τον τομέα των ΑΠΕ καθώς και με το επενδυτικό Real Estate. Έχει πτυχίο Οικονομολόγου από το Queen Mary του University of London και μεταπτυχιακό International Business & Management από το University of Manchester καθώς και Joint MBA από τα πανεπιστήμια LSE/HEC/New York University (αναμένεται 2021).

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές