Ταμίας

Μελίζα Ασημακοπούλου

HΡΩΝ

Η Μελίζα Ασημακοπούλου είναι Διευθύντρια Ρυθμιστικών Θεμάτων του Ομίλου ΗΡΩΝ από το 2017, μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής και Ανάπτυξης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.» για τη νέα θερμική μονάδα που κατασκευάζεται στην Κομοτηνή από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη MOR.

Στο παρελθόν εργάστηκε επί δέκα (10) έτη στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), καθώς και στον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Προηγουμένως, κατείχε εμπορικές θέσεις ευθύνης στις εταιρείες Info-Quest, Agilent Technologies και Κantor.

Eίναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές