Γενικός Διευθυντής

Μίλτος Ασλάνογλου

Ο Μίλτος Ασλάνογλου εργάζεται σήμερα ως σύμβουλος σε ρυθμιστικά και οικονομικά ενεργειακά θέματα, υποστηρίζοντας κυβερνήσεις, οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες στον σχεδιασμό αγορών ενέργειας και στρατηγικών προς αντιμετώπιση θεμάτων κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα.

Είναι αναπληρωματικό μέλος στο Συμβούλιο Εφέσεων του ACER ( Board of Appeals - Agency for the Cooperation of Energy Regulators) και διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο για τη ρύθμιση του ενεργειακού τομέα.

O Μίλτος Ασλάνογλου υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά την περίοδο 2010 – 2015, και υπήρξε επικεφαλής της μονάδας Παρακολούθηση Αγορών και Ανταγωνισμού στη ΡΑΕ από το 2002. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη ΡΑΕ ασχολήθηκε ενεργά με το σχεδιασμό και την αναδιάρθρωση της ηλεκτρικής αγοράς, την ανάπτυξη ανταγωνισμού και τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του ηλεκτρικού τομέα και της αναδιάρθρωσης των τιμολογίων των τελικών χρηστών, καθώς και με την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου.

Πριν ενταχθεί στην Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εργάστηκε σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στο Λονδίνο.

Ο Μίλτος Ασλάνογλου είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κάτοχος πτυχίου M.Sc. στα εφαρμοσμένα οικονομικά & χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), και πτυχίου M.Sc. στην Τεχνολογία του Περιβάλλοντος – Πολιτικές της Ενέργειας (Environmental Technology), από το Imperial College London, UK.

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντές