Οδηγός_Καταναλωτή

15 υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πελατών κάθε προμηθευτή. ˗ Υποβολή καταγγελίας στη ΡΑΕ: Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ έγγραφη καταγγελία. Η ΡΑΕ εξετάζει τις καταγγελίες πελατών μόνο εφόσον απορρέουν από ή αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητας της . Δεν εξετάζονται από τη ΡΑΕ ζητήματα που αφορούν σε αστικής ή εμπορικής φύσεως διαφορές. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. https://rae.gr/forma-parapanon ˗ Υποβολή καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός. http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3