Οδηγός Καταναλωτή

7 Απριλίου 2021

Οδηγός Καταναλωτή

Τα μέλη του ΕΣΠΕΝ αναγνωρίζουν την αποφασιστική σημασία της ορθής ενημέρωσης και της προστασίας των καταναλωτών, στη διαμόρφωση συνθηκών δίκαιου και βιώσιμου ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν σύμφωνα με συγκεκριμένο κώδικα αρχών και δεοντολογίας όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές τους και την προστασία των καταναλωτών.

Προκειμένου να υπογραμμίσει την ισχύ του καταναλωτή, και τον κρίσιμο ρόλο του στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, ο ΕΣΠΕΝ έχει αναπτύξει τον «Οδηγό Καταναλωτή» με στόχο την ενημέρωση και την υποστήριξη των καταναλωτών και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Πατήστε το link για να προβάλετε το flipbook