Η ELPEDISON αποτελεί τον 1ο ιστορικά ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ηγετική δύναμη στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, με δυναμική παρουσία και στην αγορά φυσικού αέριου, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες δεκάδων χιλιάδων οικιακών πελατών και επιχειρήσεων, από όλους τους κλάδους της αγοράς. Η Εταιρεία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ομίλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και EDISON. Χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει κληρονομήσει από τις μητρικές της εταιρείες αλλά και την πολυετή εμπειρία του εξειδικευμένου της προσωπικού, η ELPEDISON διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εγχώρια αγορά παραγωγής & προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς και στις διασυνοριακές συναλλαγές ενέργειας.

Η Εταιρεία συμβάλλει στην παραγωγική δύναμη της χώρας και στην ασφάλεια εφοδιασμού της, με τις 2 ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη Bοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 820 MW. Χρησιμοποιώντας ως καύσιμο αποκλειστικά φυσικό αέριο, διασφαλίζει τη συνεχή ροή καθαρής ενέργειας, βάσει μιας παραγωγικής διαδικασίας φιλικής προς το περιβάλλον.