Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε καταναλωτές φυσικού αερίου

4 Οκτωβρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA & ηλεκτρονική τιμολόγηση

18 Σεπτεμβρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Παράταση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του Ν. 4951/2022 για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

18 Ιουλίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

27 Ιουνίου 2023
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑAΕY

Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Μικρούς Πελάτες (έως 25kVA)

20 Ιουνίου 2023
12ο Athens Energy Summit

12ο Athens Energy Summit, 20 & 21 Ιουνίου 2023

9 Ιουνίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

24 Μαΐου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή νέου Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

4 Μαΐου 2023