Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές

6 Μαρτίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Χρήση πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7

16 Φεβρουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Αποκλίσεις μετρούμενων ποσοτήτων στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου

26 Ιανουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διαδικασία Τελικής Κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)

26 Ιανουαρίου 2023
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Kαταλογιζόμενη στους Εκπροσώπους Φορτίου ενέργεια πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού

25 Ιανουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Eπιδότηση μη οικιακών καταναλωτών με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, αρτοποιεία, και παροχές αγροτικής χρήσης

23 Ιανουαρίου 2023
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Κανονισμός Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

19 Ιανουαρίου 2023
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος Εγχειριδίου

13 Δεκεμβρίου 2022