Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Έκτακτη φορολόγηση εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

14 Νοεμβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

7 Νοεμβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας (smart meters)

21 Οκτωβρίου 2022
Δελτίο Τύπου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΠΕΝ

6 Οκτωβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

20 Σεπτεμβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

14 Σεπτεμβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Υπολογισμός των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από 01.09.2022

5 Σεπτεμβρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς

5 Σεπτεμβρίου 2022