Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή μέτρων κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου

27 Μαρτίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ 967/2021

14 Μαρτίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών – Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων

14 Μαρτίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

16 Φεβρουαρίου 2022
Δελτίο Τύπου

Ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο EER - European Energy Retailers

18 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων της επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης

17 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ

10 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας Δεκεμβρίου

13 Δεκεμβρίου 2021