Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

16 Φεβρουαρίου 2022
Δελτίο Τύπου

Ένταξη του ΕΣΠΕΝ στον ευρωπαϊκό σύνδεσμο EER - European Energy Retailers

18 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων της επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης

17 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου των ΜΔΝ

10 Ιανουαρίου 2022
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Απόδοση πίστωσης στους προμηθευτές για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας Δεκεμβρίου

13 Δεκεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

22 Νοεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

16 Νοεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Tυποποίηση «Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Λογαριασμού Κατανάλωσης»

3 Νοεμβρίου 2021