Νέα

Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Εφαρμογή αναγγελθείσας κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

27 Σεπτεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

17 Σεπτεμβρίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Ύψος Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης

16 Σεπτεμβρίου 2021
EC Public Consultation

Greek Market Reform Plan

6 Σεπτεμβρίου 2021
Επιστολή ΕΣΠΕΝ

Παροχή εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

31 Αυγούστου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Σχέδιο μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών αγοράς (Market Reform Plan)

26 Ιουλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

Mεθοδολογία υπολογισμού εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

16 Ιουλίου 2021
Δημόσια Διαβούλευση ΑΔΜΗΕ

Υποθέσεις και δεδομένα της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031 του ΑΔΜΗΕ

12 Ιουλίου 2021