Δελτίο Τύπου

28 Ιουνίου 2022

Τροπολογία για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής: σε αδιέξοδο οδηγείται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Οι προτεινόμενες διατάξεις για τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής οδηγούν σε κατάργηση όλων των εναλλακτικών τύπων τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, και σε αποσταθεροποίηση της αγοράς, αυξάνοντας κατακόρυφα τις επισφάλειες για τον κλάδο της προμήθειας.

 Δελτίο Τύπου