Επιστροφή έκτακτης χρέωσης εκπροσώπων φορτίου υπέρ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ

Εφαρμογή κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Εφαρμογή αναγγελθείσας κρατικής επιδότησης επί των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Παροχή εγγυήσεων προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

Μεταχείριση του ΦΠΑ χρεώσεων των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου του Αρθ. 11

Διαδικασία πίστωσης του ειδικού τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών

Διαδικασία αναδρομικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ