Άμεση διερεύνηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων των Οριστικών Εκκαθαρίσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης

Ελλειμματικότητα Λογαριασμών – Ο κρίσιμος ρόλος των Προμηθευτών – Eργαλεία είσπραξης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Έλλειψη έγκυρων στοιχείων ΑΦΜ Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας

Αντιμετώπιση ελλείμματος ΕΛΥΚΩ και απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε καταναλωτές φυσικού αερίου

Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA & ηλεκτρονική τιμολόγηση

Παράταση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του Ν. 4951/2022 για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας