Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε καταναλωτές φυσικού αερίου

Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA & ηλεκτρονική τιμολόγηση

Παράταση έκτακτων ρυθμίσεων μεταβατικού χαρακτήρα του Ν. 4951/2022 για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Απόδοση οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εφαρμογή νέου Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές

Χρήση πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7