Μετάθεση της ημερομηνίας ανακοίνωσης των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Eφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022

Υπολογισμός ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης

Απαλλαγή από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Τροποποίηση των Άρθρων 39 & 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η διάτμηση της αγοράς ενέργειας στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής - Ζητούμενο η βιωσιμότητα των προμηθευτών

Εφαρμογή μέτρων κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου

Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ 967/2021