Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς

Υπολογισμός των Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από 01.09.2022

Προτεινόμενη δέσμη μέτρων στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο ενεργειακής κρίσης

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος Εγχειριδίου

Μετάθεση της ημερομηνίας ανακοίνωσης των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Eφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022

Υπολογισμός ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης