Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς

Προτεινόμενη δέσμη μέτρων στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο ενεργειακής κρίσης

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος Εγχειριδίου

Μετάθεση της ημερομηνίας ανακοίνωσης των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Eφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022

Υπολογισμός ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης

Απαλλαγή από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Τροποποίηση των Άρθρων 39 & 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας