Απαλλαγή από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Τροποποίηση των Άρθρων 39 & 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η διάτμηση της αγοράς ενέργειας στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής - Ζητούμενο η βιωσιμότητα των προμηθευτών

Εφαρμογή μέτρων κρατικής επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου

Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ 967/2021

Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών – Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων

Απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των κονδυλίων της επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών χαμηλής τάσης