Επιστολή ΕΣΠΕΝ

9 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικασία αναδρομικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ

Ο Σύνδεσμος μας θεωρεί ότι η ανάθεση στους προμηθευτές ενέργειας, της υποχρέωσης είσπραξης και εκκαθάρισης των εν λόγω αναδρομικών χρεωστικών ή πιστωτικών ποσών του ΕΤΜΕΑΡ, δεν τεκμαίρεται ούτε δύναται να τεκμηριωθεί στη βάση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Το ΕΤΜΕΑΡ επί της ουσίας αποτελεί μια χρέωση που επιβάλλεται στους καταναλωτές εν είδει φορολογικής επιβάρυνσης για την παροχή Κρατικής Ενίσχυσης στον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και όχι μια ρυθμιζόμενη χρέωση που σχετίζεται με την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων στους πελάτες μας.

Ο ΕΣΠΕΝ προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας προκειμένου η είσπραξη και εκκαθάριση των αναδρομικών χρεωστικών ή πιστωτικών ποσών του ΕΤΜΕΑΡ να αντιμετωπιστεί καταλλήλως, ως μια διαδικασία είσπραξης και εκκαθάρισης τελών, όπως επί της ουσίας είναι. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος μας προτείνει την εφαρμογή διαδικασίας η οποία θα είναι πανομοιότυπη με την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται για την είσπραξη και απόδοση των δημοτικών τελών από τους προμηθευτές ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ