Επιστολή ΕΣΠΕΝ

10 Ιουνίου 2024

Αποκλίσεις προβλέψεων φορτίου διασύνδεσης Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) Κρήτης

Με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη λεπτομερούς εξέτασης και αναμόρφωσης του καθεστώτος υπό το οποίο διενεργούνται οι προβλέψεις φορτίου και οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις της διασύνδεσης του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) Κρήτης.

Οι διογκούμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ του προγράμματος αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης, το οποίο βασίζεται στις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ, και του τελικού μετρούμενου φορτίου, εκθέτουν τους προμηθευτές σε κίνδυνο ο οποίος είναι αδύνατον να προσδιορισθεί και να ελεγχθεί, καθότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης από πλευράς μας του φορτίου του ΜΣΣ Κρήτης στην Ενδοημερήσια Αγορά.

Ο ΕΣΠΕΝ προσβλέπει στην εποικοδομητική συνεργασία της Αρχής με τον Διαχειριστή εντός του επόμενου διαστήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σχετική διερεύνηση, τα ευρήματα της οποία θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ