Επιστολή ΕΣΠΕΝ

14 Ιουνίου 2022

Αξιολόγηση των προμηθευτών ενέργειας ως προς την εφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022

Ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει ότι κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών ενέργειας, ως προς την εφαρμογή των Αποφάσεων ΡΑΕ 967/2021 και 389/2022, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η ημερομηνία οριστικοποίησης των προτύπων της Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας και του Λογαριασμού Κατανάλωσης, όσο και το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των σχετικών αλλαγών και ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάζουν τα συστήματα τιμολόγησης των προμηθευτών, όπως είναι η αφαίρεση από τον Λογαριασμό Κατανάλωσης του Ανταποδοτικού Τέλους της ΡΑΕ.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ