Επιστολή ΕΣΠΕΝ

4 Μαΐου 2023

Εφαρμογή νέου Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη επίλυσης συγκεκριμένων ζητημάτων αναφορικά με τις Εγγυήσεις Προέλευσης οι οποίες εκδίδονται για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1.1.2021 και λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση και οι οποίες -σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές διατάξεις- θα ανακαλούνται αζημίως υπέρ των καταναλωτών.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ