Επιστολή ΕΣΠΕΝ

16 Φεβρουαρίου 2023

Παράταση περιόδου δοκιμαστικής χρήσης πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7

Ο ΕΣΠΕΝ προτείνει την παράταση της περιόδου δοκιμαστικής χρήσης των πιστοποιούμενων δεκαπεντάλεπτων μετρητικών δεδομένων των παροχών ΧΤ Νο 5, 6 & 7, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο και η ορθή εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών τόσο από τους προμηθευτές ενέργειας όσο και από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ