Επιστολή ΕΣΠΕΝ

23 Ιανουαρίου 2023

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4 αναφορικά με την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, αρτοποιεία, και παροχές αγροτικής χρήσης

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, ο ΕΣΠΕΝ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του αναφορικά με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και εκθέτει συνοπτικά τα κύρια ζητήματα αυξημένης πολυπλοκότητας που ανακύπτουν.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ