Επιστολή ΕΣΠΕΝ

24 Νοεμβρίου 2022

Εφαρμογή των διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ

Σε συνέχεια της από 20.09.2022 επιστολής του προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο ΕΣΠΕΝ επαναλαμβάνει τα κυριότερα ζητήματα που έχουν επισημανθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Αποφάσεων A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) και Α.1156 (ΦΕΚ 3131/Β’/19.07.2021) για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και τις σχετικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της προμήθειας ενέργειας:

Επιστολή ΕΣΠΕΝ