Επιστολή ΕΣΠΕΝ

3 Μαΐου 2022

Αίτημα απαλλαγής των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA

Ο Σύνδεσμος μας αιτείται τη μόνιμη απαλλαγή των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, από την υποχρέωση διαβίβασης αναλυτικών δεδομένων και λοιπών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ