Επιστολή ΕΣΠΕΝ

14 Σεπτεμβρίου 2022

Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Ο ΕΣΠΕΝ και τα Μέλη του είναι διαθέσιμα προκειμένου να συνδράμουν στον κατά το δυνατόν ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας προς αξιολόγηση σειρά παραμέτρων και πραγματικών δεδομένων που άπτονται της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς προμήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός θα μπορεί να εφαρμοστεί εγκαίρως και απρόσκοπτα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προς όφελος των καταναλωτών.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ