Επιστολή ΕΣΠΕΝ

26 Ιανουαρίου 2023

Τροποποίηση διαδικασίας Τελικής Κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)

Σε επιστολή του προς τον ΔΕΣΦΑ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναφορικά με τη διαδικασία τελικής κατανομής των ποσοτήτων φυσικού αερίου στους Χρήστες Μεταφοράς, για κάθε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ).

Επιστολή ΕΣΠΕΝ