Επιστολή ΕΣΠΕΝ

26 Ιανουαρίου 2023

Αποκλίσεις μετρούμενων ποσοτήτων στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου

Σε επιστολή του προς τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης των αποκλίσεων μεταξύ των μετρούμενων ποσοτήτων στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Παράδοσης του Δικτύου Διανομής ('Delta In-Out') με στόχο την εκπόνηση και την υλοποίηση σχεδίου ενεργειών για τον περιορισμό τους.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ