Επιστολή ΕΣΠΕΝ

16 Νοεμβρίου 2021

Εφαρμογή της κρατικής επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών Χαμηλής Τάσης

Οι προμηθευτές ενέργειας έχουν πλήρη επίγνωση των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, λόγω των ιδιαζόντως υψηλών τιμών στα ενεργειακά προϊόντα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η χορήγηση χρηματικής βοήθειας, υπό τη μορφή επιδότησης στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράγματι βοηθά τους, από πολλές πλευρές, οικονομικά πιεζόμενους καταναλωτές ενέργειας.

Πέραν όμως του εν λόγω μέτρου, επείγει η λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία της χρηματοοικονομικής ρευστότητας της ενεργειακής αγοράς, και η παροχή έμπρακτης υποστήριξης στους προμηθευτές, που καλούνται να χρηματοδοτήσουν, σε όρους ρευστότητας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΝ.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ