Επιστολή ΕΣΠΕΝ

28 Απριλίου 2022

Τροποποίηση των Άρθρων 39 & 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο Σύνδεσμος μας επισημαίνει εκ νέου την απόλυτη ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης των Άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ) αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή, κατά τρόπο που θα ευθυγραμμίζεται με την Απόφαση 1888/2020 του ΣτΕ.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ