Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΑΕΥ σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Μικρούς Πελάτες (έως 25kVA)

Kαταλογιζόμενη στους Εκπροσώπους Φορτίου ενέργεια πελατών σε καθεστώς ενεργειακού συμψηφισμού

Κανονισμός Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Tροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ

Εισηγήσεις ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των παραμέτρων των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης

Tυποποίηση «Εντύπου Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και «Λογαριασμού Κατανάλωσης»

Ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Ύψος Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου για το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης