Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης: Περιορισμός συστήματος της Πελοποννήσου