Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

28 Μαΐου 2021

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της σκοπούμενης τροποποίησης των διατάξεων των Άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής προμηθευτή

Επιστολή ΕΣΠΕΝ