Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

7 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή στη συμπληρωματική Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της σκοπούμενης τροποποίησης του Άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε.) 

Επιστολή ΕΣΠΕΝ