Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

3 Ιουνίου 2022

Eισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του άρθρου 32 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με τη συμπληρωματική εκκαθάριση των εκπροσώπων φορτίου Κρήτης

Ο Σύνδεσμος μας συμφωνεί πλήρως με την προτεινόμενη τροποποίηση του μεταβατικού άρθρου 32 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, αναφορικά με την συμπληρωματική εκκαθάριση των εκπροσώπων φορτίου της Κρήτης.

Συμφωνούμε επίσης και με την άμεση αναδρομική εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης από την έναρξη της λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης (1η Νοεμβρίου 2021), προκειμένου να αποκατασταθεί η χρηματοοικονομική επιβάρυνση – σε όρους ρευστότητας, η οποία έχει ανακύψει για μεγάλο μέρος των προμηθευτών ενέργειας εξαιτίας της συγκεκριμένης διάταξης.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ