Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

19 Ιανουαρίου 2023

Eισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Αναφορικά με το νέο πλαίσιο του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει:
  • Την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης του νέου πλαισίου, και ιδίως του μηχανισμού Δημοπρασιών και της μεθοδολογίας προσμέτρησης των Εγγυήσεων Προέλευσης -που ανακαλούνται αζημίως- στο ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών.
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν διατάξεις για την αποτελεσματική διαχείριση της ασσυμετρίας η οποία σχετίζεται με τις Εγγυήσεις Προέλευσης που πιστοποιούν την υδροηλεκτρική παραγωγή.
  • Στον Κανονισμό Δημοπρασιών θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η τεχνητή αύξηση της αξίας των Εγγυήσεων Προέλευσης.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ