Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

16 Σεπτεμβρίου 2021

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το ύψος των Εγγυήσεων Εκπροσώπων Φορτίου (ΕΦ) που δραστηριοποιούνται στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) της Κρήτης

Επιστολή ΕΣΠΕΝ