12ο Athens Energy Summit, 20 & 21 Ιουνίου 2023

H.A.RI.MA. 2nd Annual Conference: “Operating in a Risk Environment”

Athens Energy Dialogues May 26-27, 2022

Συμμετοχή EΣΠΕΝ στο Συνέδριο Power & Gas Supply Forum στις 31 Μαρτίου 2021

Συμμετοχή EΣΠΕΝ στο ετήσιο Συνέδριο του Athens Energy Dialogues στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2021