Δελτίο Τύπου

6 Οκτωβρίου 2022

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΠΕΝ

Σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) την Τετάρτη 05.10.2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΠΕΝ με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Μητρόπουλος (Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας)
Αντιπρόεδρος: κ. Στάθης Βωβός (Elpedison)
Ταμίας: κ. Μελίζα Ασημακοπούλου (ΗΡΩΝ)
Μέλος: κ. Διονύσης Τσίτος (Volton)
Μέλος: κ. Fulvio Siotto (ZeniΘ)
Μέλος: κ. Αναστάσιος Παπαναγιώτου (WATT + VOLT)
Μέλος: κ. Αναστάσιος Λωσταράκος (nrg)

Οι Εταιρείες-Μέλη του ΕΣΠΕΝ εκπροσωπούν περισσότερους από 1,5 εκ. καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Ελλάδα. Σκοπός του Συνδέσμου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, για την προμήθεια επαρκούς, αξιόπιστης, οικονομικά συμφέρουσας και περιβαλλοντικά φιλικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, υπό συνθήκες δίκαιου και βιώσιμου ανταγωνισμού.