Επιστολή ΕΣΠΕΝ

29 Μαρτίου 2024

Άμεση διερεύνηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων των Οριστικών Εκκαθαρίσεων της Αγοράς Εξισορρόπησης

Με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ αιτείται την άμεση και κατά προτεραιότητα εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης του Α’ εξαμήνου του 2022, προκειμένου (α) να πιστοποιηθεί η ορθότητα και η αξιοπιστία των Χρεώσεων που αυτά επιφέρουν στους Εκπροσώπους Φορτίου, (β) να διορθωθούν τυχόν σφάλματα κατά την εφαρμογή της προβλεπόμενης μεθοδολογίας, καθώς και (γ) να συμπληρωθούν ενδεχόμενες ελλείψεις του σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ