Επιστολή ΕΣΠΕΝ

15 Απριλίου 2021

Διαδικασία πίστωσης του ειδικού τέλους ΑΠΕ υπέρ των οικιακών καταναλωτών

Ο Σύνδεσμος μας προτείνει τη διενέργεια των πιστώσεων και εκκαθαρίσεων των εν λόγω ποσών σε κεντρικό επίπεδο, ως μια διαδικασία διαχείρισης φορολογικής φύσεως χρεοπιστώσεων, μιας που το μόνο στοιχείο που συνδέει με βεβαιότητα την πίστωση με τον δικαιούχο είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), μέσω του συστήματος TAXIS, το οποίο πλέον υποστηρίζει ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πράξεων και συναλλαγών, και ευκόλως θα μπορούσε να αποστέλλει στους δικαιούχους βάσει του ΑΦΜ τους τα σχετικά πιστωτικά σημειώματα και να διεκπαιρεώσει ηλεκτρονικά, χωρίς χρονοτριβή και διαχειριστικό κόστος, την πίστωση των ποσών στους δικαιούχους καταναλωτές.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ