Επιστολή ΕΣΠΕΝ

20 Μαρτίου 2024

Ελλειμματικότητα Λογαριασμών – Ο κρίσιμος ρόλος των Προμηθευτών – Πρόταση χορήγησης εργαλείων είσπραξης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ασυμμετρία που προκύπτει από το ισχύον πλαίσιο, ανάμεσα αφενός στην ύψιστη υποχρέωση διασφάλισης του ισοσκελισμού των Λογαριασμών που συλλέγουν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ) και αφετέρου στην απουσία εργαλείων που παρέχονται σήμερα στους Προμηθευτές για την επίτευξη του ισοσκελισμού των Λογαριασμών αυτών.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ