Επιστολή ΕΣΠΕΝ

18 Σεπτεμβρίου 2023

Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA & ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε επιστολή του προς το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει τα βασικά ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν αναφορικά με την την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, καθώς και να θέσει υπόψη σας τις σχετικές προτάσεις του, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της προμήθειας ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ