Επιστολή ΕΣΠΕΝ

18 Σεπτεμβρίου 2023

Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA & ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε επιστολή του προς το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν, αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA και την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις εταιρείες του κλάδου της προμήθειας ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ