Επιστολή ΕΣΠΕΝ

13 Δεκεμβρίου 2022

Καταλογιζόμενη ενέργεια πελατών net-metering: Αποκατάσταση σφάλματος «Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης»

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης σφάλματος στη μεθοδολογία του άρθρου 19, παράγραφος 1 του «Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης», αναφορικά με τον υπολογισμό της ενέργειας που καταλογίζεται στους εκπροσώπους φορτίου για πελάτες με τηλεμετρούμενο μετρητή διπλής κατεύθυνσης (net-metering).

Η λανθασμένη μεθοδολογία εκκαθάρισης ζημιώνει καταφανώς τη δραστηριότητα της προμήθειας και λειτουργεί ως σημαντικό αντι-κίνητρο για την εκπροσώπηση των εν λόγω πελατών από τους προμηθευτές ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ