Επιστολή ΕΣΠΕΝ

21 Οκτωβρίου 2022

Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσβαση των επιλέξιμων μερών στα σχετικά δεδομένα

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας υλοποίησης του έργου προμήθειας και εγκατάστασης των ευφυών μετρητών, που αποτελεί -προφανώς- απολύτως κρίσιμο παράγοντα για μια σειρά θεμάτων, ιδίως τον μετασχηματισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών σε αυτή ως καταναλωτές-παραγωγοί (prosumers).

Στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 και ενόψει των Ρυθμιστικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των επιλέξιμων μερών τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού των κανόνων διαχείρισης και διάθεσης των δεδομένων κατά τρόπο που θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των εμπλεκόμενων μερών σε αυτά, και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προς όφελος των καταναλωτών.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ