Επιστολή ΕΣΠΕΝ

7 Νοεμβρίου 2022

Πίστωση κονδυλίων κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη καταβολή των κονδυλίων για τη χορήγηση των επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, κατά τρόπο που δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ