Επιστολή ΕΣΠΕΝ

28 Απριλίου 2021

Φορολογική μεταχείριση από σκοπιάς ΦΠΑ των επιμέρους χρεώσεων των ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τους προμηθευτές ενέργειας για χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου

O Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), τιμολογούν τους προμηθευτές ενέργειας με συντελεστή ΦΠΑ 24%. Αντίστοιχα, αναφορικά με τις χρεώσεις πρόσβασης στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, οι Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) και Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), τιμολογούν τους προμηθευτές ενέργειας για τις χρεώσεις πρόσβασης στο αντίστοιχο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου επίσης με συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Οι προμηθευτές ενέργειας τιμολογούν στους τελικούς πελάτες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αντίστοιχα τις προαναφερόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% βάσει του Κώδικα ΦΠΑ.

Ως εκ τούτου, λόγω της εφαρμογής διαφορετικού συντελεστή στις χρεώσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΔΕΣΦΑ, τη ΔΕΔΑ και τις ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τους προμηθευτές ενέργειας προκύπτουν σημαντικά πιστωτικά υπόλοιπα για τους προμηθευτές ενέργειας τα οποία αιτούνται προς επιστροφή.

Προς τούτο, αιτούμαστε την επανεξέταση της δυνατότητας επιβολής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στις ανωτέρω χρεώσεις από τους Διαχειριστές προς τους προμηθευτές ενέργειας υπό το πρίσμα του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την ενέργεια και το αέριο σε συνδυασμό με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αναφορικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση που συντρέχει η έννοια της «ενιαίας σύνθετης παροχής».

Επιστολή ΕΣΠΕΝ