Επιστολή ΕΣΠΕΝ

22 Φεβρουαρίου 2024

Έλλειψη έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας

Σε επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει εκ νέου το χρονίζον και ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της έλλειψης έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διεύθυνσης για την ταυτοποίηση των Πελατών που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 1,5 εκ. μετρητές, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ