Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

16 Ιουλίου 2021

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της σκοπούμενης τροποποίησης του Άρθρου 135 του ΚΔΕΔΔΗΕ και της πρόβλεψης μεθοδολογίας εγγυήσεων Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου

Επιστολή ΕΣΠΕΝ