Επιστολή ΕΣΠΕΝ

24 Μαΐου 2023

Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή και Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σε επιστολή του προς το ΥΠΕΝ και τη ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ επισημαίνει σημαντικά ζητήματα -ενόψει της ενεργειακής μετάβασης και της υλοποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών στόχων- που άπτονται του ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο διέπει τον καθορισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ