Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

7 Απριλίου 2022

Εισηγήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 100 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Από τη σχετική ανάλυση του Διαχειριστή, είναι σαφές ότι – ανεξάρτητα από την ύπαρξη μηχανισμού Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης – δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι Εκπρόσωποι Φορτίου ενήργησαν με συστηματικό τρόπο σχετικά με την υπερ-εκτίμηση ή υπο-εκτίμηση του φορτίου τους, καθώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι η πρόκληση αποκλίσεων οδηγεί τους συμμετέχοντες σε οικονομικές απώλειες.

Ο ΕΣΠΕΝ εισηγείται τη διατήρηση των μοναδιαίων Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης στα υφιστάμενα επίπεδα, θέτοντας επίσης και το ζήτημα της επαναξιολόγησης όλων των σχετικών μηχανισμών αναφορικά με τη χρησιμότητα των κινήτρων που παρέχουν, που προφανώς πρέπει να είναι μεγαλύτερη του διαχειριστικού κόστους που επιφέρει η εφαρμογή τους.

Επιστολή ΕΣΠΕΝ