Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ

4 Ιουνίου 2021

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΡΑΕ για την τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Επιτρεπόμενου και Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ με την εισαγωγή πρόσθετων κινήτρων για την αποδοτικότερη λειτουργία του Διαχειριστή και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επιστολή ΕΣΠΕΝ